Ngân hàng Agribank Huyện Bố Trạch Quảng Bình

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bố Trạch.