Ngân hàng Agribank Huyện Tây Hoà Phú Yên

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tây Hoà.