Ngân hàng Agribank Thị Xã Sông Cầu Phú Yên

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Sông Cầu.