Ngân hàng Agribank Huyện Sơn Hòa Phú Yên

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Sơn Hòa.