Ngân hàng Agribank Huyện Thanh Ba Phú Thọ

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thanh Ba.