Ngân hàng Agribank Huyện Lâm Thao Phú Thọ

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lâm Thao.