Ngân hàng Agribank Huyện Cẩm Khê Phú Thọ

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Cẩm Khê.