Ngân hàng Agribank Huyện Ý Yên Nam Định

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ý Yên.