Ngân hàng Agribank Huyện Vụ Bản Nam Định

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Vụ Bản.