Ngân hàng Agribank Huyện Nghĩa Hưng Nam Định

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Nghĩa Hưng.