Ngân hàng Agribank Huyện Nam Trực Nam Định

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Nam Trực.