Ngân hàng Agribank Huyện Văn Bàn Lào Cai

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Văn Bàn.