Ngân hàng Agribank Huyện Si Ma Cai Lào Cai

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Si Ma Cai.