Ngân hàng Agribank Huyện Mường Khương Lào Cai

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Mường Khương.