Ngân hàng Agribank Thành Phố Lào Cai Lào Cai

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Lào Cai.