Ngân hàng Agribank Huyện Bảo Thắng Lào Cai

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bảo Thắng.