Ngân hàng Agribank Huyện Bắc Hà Lào Cai

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bắc Hà.