Ngân hàng Agribank Huyện Than Uyên Lai Châu

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Than Uyên.