Ngân hàng Agribank Huyện Sìn Hồ Lai Châu

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Sìn Hồ.