Ngân hàng Agribank Huyện Phong Thổ Lai Châu

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phong Thổ.