Ngân hàng Agribank Thị Xã Lai Châu Lai Châu

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Lai Châu.