Ngân hàng Agribank Huyện Ngọc Hồi Kon Tum

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ngọc Hồi.