Ngân hàng Agribank Huyện U Minh Thượng Kiên Giang

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện U Minh Thượng.