Ngân hàng Agribank Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Rạch Giá.