Ngân hàng Agribank Huyện Phú Quốc Kiên Giang

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phú Quốc.