Ngân hàng Agribank Huyện Ninh Hòa Khánh Hòa

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ninh Hòa.