Ngân hàng Agribank Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Nha Trang.