Ngân hàng Agribank Thị Xã Cam Ranh Khánh Hòa

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Cam Ranh.