Ngân hàng Agribank Huyện Cam Lâm Khánh Hòa

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Cam Lâm.