Ngân hàng Agribank Huyện Yên Mỹ Hưng Yên

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Yên Mỹ.