Ngân hàng Agribank Huyện Văn Giang Hưng Yên

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Văn Giang.