Ngân hàng Agribank Huyện Tiên Lữ Hưng Yên

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tiên Lữ.