Ngân hàng Agribank Huyện Kim Động Hưng Yên

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Kim Động.