Ngân hàng Agribank Huyện Vị Thuỷ Hậu Giang

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Vị Thuỷ.