Ngân hàng Agribank Huyện Thanh Miện Hải Dương

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thanh Miện.