Agribank Thanh Miện Hải Dương

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thanh Miện.

Chi nhánh Agribank ở Thanh Miện Hải Dương

Agribank Phòng giao dịch Ngũ Hùng