Agribank Ninh Giang Hải Dương

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ninh Giang.

Chi nhánh Agribank ở Ninh Giang Hải Dương

Agribank Phòng Giao dịch Kiến Quốc