Ngân hàng Agribank Huyện Kinh Môn Hải Dương

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Kinh Môn.