Agribank Cẩm Giàng Hải Dương

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Cẩm Giàng.

Chi nhánh Agribank ở Cẩm Giàng Hải Dương

Agribank Phòng giao dịch Tân Trường