Ngân hàng Agribank Huyện Bình Giang Hải Dương

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bình Giang.