Ngân hàng Agribank Huyện Thạch Hà Hà Tĩnh

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thạch Hà.