Ngân hàng Agribank Huyện Gia Lâm Hà Nội

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Gia Lâm.