Ngân hàng Agribank Quận Cầu Giấy Hà Nội

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 29 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Cầu Giấy.