Ngân hàng Agribank Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Cẩm Lệ.