Ngân hàng Agribank Huyện Nguyên Bình Cao Bằng

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Nguyên Bình.