Ngân hàng Agribank Huyện Phong Điền Cần Thơ

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phong Điền.