Ngân hàng Agribank Quận Ô Môn Cần Thơ

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ô Môn.