Ngân hàng Agribank Quận Cái Răng Cần Thơ

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Cái Răng.