Ngân hàng Agribank Quận Bình Thuỷ Cần Thơ

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Thuỷ.