Ngân hàng Agribank Huyện Phù Mỹ Bình Định

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phù Mỹ.