Ngân hàng Agribank Huyện Yên Phong Bắc Ninh

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Yên Phong.